Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej:

Załącznik 1

Załącznik 1a

2. Wniosek o zamontowanie podlicznika:

Załącznik 2

3. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków:

Załącznik 3

4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków, zmiany w ewidencji odbiorców wody, odprowadzanie ścieków, zgłoszenie zmiany odbiorców:

Załącznik 4

Załącznik 4a

Załącznik 4b

5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków:

Załącznik 5

6. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych:

Załącznik 6

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości pobieranej wody:

Załącznik 7