Ogłoszenie o zmianie zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020 roku

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-03-04

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza zmiany w przetargu na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020 roku na potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

BZP_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf Pobierz

BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_zmiana.pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana

UMOWA_zmiana.pdf Pobierz

Wzór umowy - zmiana

Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf Pobierz

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Powrót